Gyárváros Győrben (2007) - A könyv előszava
Majdnem száz éve épült és él Győr város – országosan csaknem egyedülálló – munkástelepe, Gyárváros. Születtek írások a történetéről, de ilyen átfogó, képekkel gazdagon illusztrált összeállítás még nem. Írói lelkesek és szakavatottak, akik hónapokig kutattak és írtak, amíg megszületett e könyv. Talán a mi városrészünk volt az egyetlen, amelyiknek történeti feldolgozása még hiányzott. Ezt a mulasztást pótoltuk most.
Az 1900-as évek elején szinte a semmiből nőtt ki egy olyan ipari negyed, amely Győr arculatát, rangját évtizedekig meghatározta. A száz év történelmi mértékkel mérve nem nagy idő, szinte csak pillanat, de egy városrész életében csaknem négy emberöltő. Lassan már elmennek mindazok, akik még látták a munkástelep régi arcát. Ma már egyre többen vannak azok, akik nem ismerhetik azokat a gyökereket és azokat a történéseket, amikből a jövő sarjad. Ezért tartjuk fontosnak, hogy minden gyárvárosi és e városrész iránt érdeklődő megismerhesse Győr ipari kerületének bő százéves történelmét.
Mennyi embernek adott kenyeret ez a városrész a környező falvakból is. Többségében belőlük lettek az első gyárvárosi lakosok. Az ő leszármazottaik itt jártak bölcsődébe, iskolába és élték a városrész munkás hétköznapjait. Sokan ma is itt laknak közülük, de a Gyárvárost elhagyók szívében is ott él még a kerület lüktetése és ereje. Gyárai sokat megéltek. Megalakultak, termeltek, a háború áldozataivá váltak, azután, mint a főnix madár, hamvaikból újjá éledtek. Egy részüket már csak e könyv lapjai tartják életben, hiszen eltűntek, helyükön új vállalkozások alakultak.
Az egykor patinás gyárak mellett az ódon utcák varázslatos lakóházai, a sokat látott vén fák és Gyárváros megújulásának számtalan példája egyaránt megörökítésre méltóak.

A könyv bemutatja a városrész természeti szépségeit, a Mosoni-Duna partját, az Iparcsatorna egykor hangulatos halásztanyáit, a hajdan óriási Kiskút ligetet. Korabeli fotók segítenek megismerni a 19. század elején itt letelepedő cégeket. Az egyre népesebb munkáskolónia életében fontos lépés volt az önálló egyházközség szervezése, majd a templom építése és a harang szentelése. Köztudott, hogy több patinás győri sportklub alapítása és sikeres működése kötődik Gyárvároshoz. Gyárváros a kikapcsolódásra is számtalan lehetőséget kínál. Az állatkert, a műjégpálya, a könyvtár és az itt működő közösségi ház egyaránt a szabadidő hasznos eltöltését teszi lehetővé. A közösség fontos építői a könyvben bemutatott civil szervezetek. A gyárvárosi galéria az itt élő képzőművészek helyi témájú alkotásain keresztül mutatja be a munkástelep szépségeit és egyedi hangulatát.
Tisztelettel ajánljuk figyelmébe e könyvet, mely egy nagyszerű városrész múltját kelti életre, megmutatja a jelent és felvillantja a jövőt.

Győr, 2007. október 12.

                                                           

Ferenczi Lajos                                                                      Horváth Tibor

gyarvaros konyv

Köszönet a könyvet létrehozóknak!

A kötet szerzői:
Forgács János
Győri Imre
Harsányi Attila
Horváth Mária Stefánia
Orbánné dr. Horváth Márta
Tóth Attiláné dr.

Fotó:
Andorka Zsolt
Harsányi Attila
Orbán László

A kötetet szerkesztette:
Orbánné dr. Horváth Márta

Könyvborító és kiadványterv:
Andorka Zsolt

Nyomdai előkészítés:
Competitor-21 Kiadó Kft.

Nyomtatta és kötötte:
Palatia Nyomda és Kiadó Kft.

Felelős kiadó:
Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület
Horváth Tibor elnök

A könyv megvásárolható: a Gyárvárosi Közösségi Házban.


Képeslapok Gyárvárosról

Új helyi vonatkozású kiadvánnyal gazdagodott városrészünk.

A Competitor-21 Kiadó Kft. gondozásában megjelentetett háromféle képeslap a megújult Mátyás király teret, az ágyúgyári munkástelep múltját és jelenét, valamint jellegzetes épületeit örökíti meg.

A lapok megvásárolhatók a Gyárvárosi Közösségi Házban.

gyarvaros kepeslap