Győr tradicionális múlttal rendelkező, kb. 8000 lakost magába foglaló városrésze GYÁRVÁROS.

A kerületben található ipari kisvállalkozások, közepes- és nagyvállalatok, mint például az Audi Hungaria Motor Kft., a RÁBA Járműgépgyár, az ETO PARK és a közvetlen szomszédságában található Győri Ipari Parkban található cégek fémjelzik különleges arculatát.

Győr-Gyárváros kerületében élő és onnan elszármazottak 2004 őszén megalapították 45 fővel a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesületet. Elnökéül az egyik alapítót, a több mint 45 éve a városrészben élő, nagy tiszteletben álló Horváth Tibor nyugdíjas igazgatót választották, aki azóta is betölti ezt a tisztet. Az eltelt években folyamatosan növekedett az Egyesület taglétszáma.

A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület olyan céllal jött létre, hogy

  • Gyárváros épített és természeti szépségeit megóvják

  • a városrész történelmét feltárják, feldolgozzák és közzétegyék

  • a polgárok között segítsék és erősítsék a közösségtudatot, hangsúlyozva annak összetartó erejét

A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület megalakulása óta segíti tevékenységével a városrész történelmi hagyományainak ápolását, rendezvényeivel pedig a családias légkör megteremtését. Így az elmúlt években több, élményt nyújtó, rangos rendezvényt tartottunk.

Több éves tevékenységünkből néhány:

2006-ban emlékhelyet avattunk a városrész építőinek.

2007-ben „Gyárváros Győrben” c. könyvben örökítettük meg a területi védettség alatt álló, nemzetközileg is építésztörténeti jelentőségű munkástelep történetét. Ez évtől támogatjuk a Gyárvárosi Daloskört, amely színvonalas fellépéseivel tovább öregbíti városrészünk jó hírét, kultúrszervezetét.

2008-ban önkormányzati támogatás eredményeként, a közösségek összefogásával kerülhetett a területi védettség alatt álló városrész közterére Mátyás szobra.

2009iemelkedő eseménye volt a Győri Vásár rendezvényen a Gyárvárosi Nap, melyen részt vettek a Budapesten működő Győriek Egyesület tagjai. Ez év október 18-án Bősön (Szlovákia-Gabćikovo) NCA pályázati támogatással „Dunán innen – Dunán túl” megnevezéssel egész napos konferenciát és baráti magyar-magyar találkozót rendeztünk.

2010 kiemelkedő eseménye volt a fenti program folytatásaként „Csallóköz bemutatkozik Győrben” rendezvényünk volt a Dunán innen, Dunán túl Kulturális Fesztivál.

2011-es év megalakulásunk óta egyik legsikeresebb évünk volt. Több sikeres rendezvényt tartottunk, többek között a „Dunamenti folklór fesztivál” elnevezésű rendezvényünket, melyen 4 szlovák és 5 magyar dalkör, illetőleg vegyes kar adott nagysikerű műsort a délelőtti és délutáni gálán. A rendezvényről Masaryk Gyula, a kolonyi kórus vezetője így nyilatkozott: „Az egész találkozó tele volt örömmel, boldogsággal, jó kedvvel. Valamennyien úgy éreztük, itt szeretnek minket és szívesen fogadnak, látnak bennünket.”
Sikeres volt a „Zöldellő Világ” projekt a régió négy civilszervezete rendezésében: Családi Gyermeknap: Gyermekrajz-kiállítás, Mosonmagyaróvár (február) - Táj-rehabilitáció: Faültetés, Győr-Szitásdomb (március) - Családi Gyermeknap: Az ember és környezete, Állatkerti látogatás, Győr (április) - Dunaszentpáli Majális: Mottó: A természet és az ember kapcsolata (május)

2012. október 22-én jól sikerült kiránduláson vettünk részt Kolontár-Devecser-Somló útvonalon. Adóztunk a vörös iszap katasztrófa áldozatainak, Devecserben megtekintettük az új Makovecz lakótelepet, Somlóhegyen pedig megkóstoltuk a hegy levét.

2013. októberében megtekintettük az Eszterházy kastélyt Fertődön, a határnyitást bemutató emlékparkot Fertőrákoson, illetve a határőr-kiállítást. Ezek a kirándulások segítik és erősítik a Baráti Kör tagjainak együvé tartozását. 2013 decemberében jól sikerült a „Mátyás nap” rendezvénysorozat, fáklyás felvonulás és hangverseny.

2014-ben a 10 éves jubileumi műsoron emlékeztük egyesületünk megalakulására és köszöntöttük a „Gyárváros Szolgálatáért” elismerésben részesített Gyárvárosi Daloskört. Sikeres kirándulást szerveztünk az Ajaki Üveggyárban és Bakonyban.

2015-ben a „Szép környezet – jó közérzet” verseny során két családi ház tulajdonosa, Kovács István és Kokas János emlékplakettet kapott. Jótékonysági adventi hangversenyt tartottunk a Jézus Szíve templom javára. Kirándulásunk során megtekintettük Sárváron a Nádasdy Múzeumot és a Nicki gátat.

Hagyományt teremtve minden évben kegyelettel emlékezünk meg városrészünk építőiről és a vagongyári bombázás áldozatairól, megkoszorúzzuk emlékhelyüket.
A Gyárvárosi Galériában bemutató kiállításokat, találkozásokat szervezünk, így segítve a városrészben működő és onnan elszármazott alkotó művészeket. Alkalmunk volt megismerni többek között a városrészünkben élő és alkotó festőművészek, Szabó András, Sz. Vecsei Irma és a Hargitai család képeit, illetve Szabadvári Antal fafaragó alkotásait. Láthattuk Andorka Zsolt, Fülöp Péter, Németh Gyula, Szűk Ödön fotóművészek munkáit. Füsi Csaba fotóin keresztül bepillantást nyertünk az afganisztáni emberek életébe, gyönyörködhettünk Demeter D. Zoltán és a Paletta rajzkör festményeiben.

Kapcsolatot építettünk ki a városrész iskoláival, civil szervezeteivel, klubjaival, valamint a határon túli csallóközi civil szerveződésekkel. Hagyományőrző tevékenységünket kiszélesítő együttműködést alakítottunk ki a Budapesten élő Győriek Egyesületével és a Wekerle Társaskörrel.Győr város sokszínű kulturális és sport élete az elmúlt években sajátos programokkal gazdagodott. Ebben jelentős feladatot vállalnak magukra a városrészben működő civil szervezetek, így a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület is. Rendezvényeink a történelmi hagyományok megtartásán túl segítik a családias légkör megteremtését, mozgósítanak és egyre nagyobb igényt elégítenek ki. Az itt lakók méltán büszkék városrészükre, annak kulturális és sporttörténeti értékeire.

Maradandó értékteremtő munkánk elismeréseként Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület számára a „Pro Urbe Győr díjat” adományozta.Külön öröm számunkra, hogy a város legrangosabb közösségi szerepvállalási díját, mint civil szervezet elsőként kaphatta meg, hiszen korábban kizárólag magánszemélyek részesülhettek eme megtiszteltetésben.

pro urbe dij

A Baráti Kör működése a bizonyíték mindenkinek, hogy a közösségi összefogás ereje mit jelent. Napjainkban a civil szerveződések kezdeményezői és gerjesztői lehetnek lakókörzetük és városuk történelmi hagyományainak ápolásában. Fel tudják sorakoztatni társadalmunk valamennyi rétegét nemes céljaik eléréséhez, melyet támogatóik sora is példáz.