2004. március 30.napján megtartott közgyűlésen 39 fő alapító tag az 1/2004 közgyűlési határozatában kimondta a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület megalakulását. Elnöknek Horváth Tibort választotta.
A megyei bíróság 61751 sorszám alatt2004. november 29. napján kelt végzéssel rendelte el a GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET nyilvántartásba vételét. Végzés száma: Pk.T.62.967/2004/4 szám.

2008 október 20. napján megtartott közgyűlésen alapszabály módosítás történt a közhasznú jogállás megszerzésére.
A megyei bíróság 2008 november 19. napján kelt végzésével a társadalmi szervezetetközhasznú szervezetté minősítette. Lajstromszáma: Pk.T.62.967/2004.

2009 március 30. napján megtartott közgyűlésen alapszabály módosítás történt a 7 tagú elnökség tiszteletbeli tagja cím adományozásának tárgyában. A megyei bíróság 2009. május 26. napján kelt végzésével Pk.T.62.967/2004/23 szám alatt a változást bejegyezte.

2013. november 19. napján megtartott közgyűlésen az alapszabály módosítása során az egyesület céljainak köre nemzetközi kapcsolatokkal bővült.

2014. március 14. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen a Pk.T.KH.62.967/2004/39 számon kiadott végzés alapján a korábban beadott alapszabály hiánypótlása megtörtént. 2014. április 25. napján a Győri Törvényszék Pk.T.KH.62.967/2004/41 számon kiadott végzésében az egyesületközhasznú jogállását törölte nyilvántartásából. A szervezet új lajstromszáma: Pk.T.62.967/2004.

2016. január 23. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen az alapszabály módosítása megtörtént a 2011. évi CLXVV törvény (civil tv.) és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásait figyelembe véve. Az elnökség létszáma 11 főre bővült.

2016.május 6. napján a Győri Törvényszék Pk.E.62.967/2004/53 számon kiadott végzésével az alapszabály módosítását a nyilvántartásba átvezette, majd jogerőre emelkedett.

ALAPSZABÁLY LETÖLTÉSE