Jegyzőkönyv Gyárvárosiak Baráti Köre Elnökségi Üléséről

Készült:  2020. május 28.-án

Az ülésen részt vettek az ügyvezető testület tagjai:

Horváth Tibor József                          elnök

Molnár Imre                                        elnökhelyettes                         

Dr. Hornyák Margit                             alelnök

Juranics Péterné                                   titkár

Pollreisz Ferenc Tiborné                      gazdasági felelős

Kokas János                                        elnökségi tag

Stummer János                                    elnökségi tag

Szórádi Sándorné dr.                            F.B elnök

Tömböly Tamás                                  meghívott

Az áprilisban szokásos beszámoló közgyűlést a vészhelyzet miatt nem tudtuk megtartani.

A kormány a Magyar Közlöny 2020/71. számában kihirdetett 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelettel lehetőséget adott arra, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról az ügyvezető testület (ELNÖKSÉG) határozzon.

Ezen felhatalmazás alapján az ügyvezető testület döntött a 2019. évi mérlegről, az elnökségi beszámolóról és a felügyelő bizottság jelentéséről.

A mérleg és a Felügyelő Bizottság jelentése, valamint az ügyvezető testületi ülés napirendje az alábbi:

1./ A 2019. évi mérlegbeszámoló

                        Előadó: Horváth Tibor József elnök

2./ Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi mérlegről

                         Előadó: Szórádi Sándorné dr.  F.B. elnöke

3./ Beszámoló a 2019. évi szervezeti és szakmai munkáról

                          Előadó: Molnár Imre elnökhelyettes

4./ 2020. évi rendezvényterv módosítása

                        Előadó: Horváth Tibor József elnök

Az ülés napirendjéről a jelenlévők az alábbi határozatokat hozták:

1/2020.E. számú határozat, a Gyárvárosiak Baráti Köre ügyvezető testülete a 2019. évi mérlegről szóló beszámolót egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.

2/2020.E. számú határozat, a Gyárvárosiak Baráti Köre ügyvezető testülete a Felügyelő Bizottság  a 2019. évi mérlegről szóló jelentését egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.

3/2020.E. számú határozat, a Gyárvárosiak Baráti Köre ügyvezető testülete a 2019. évi szervezeti és szakmai munkáról szóló beszámolót egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.

4/2020.E. számú határozat a Gyárvárosiak Baráti Köre ügyvezető testülete a 2020. évi rendezvényterv módosítását a II. félévre vonatkozóan  egyhangú IGEN szavazattal elfogadta.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belüli időpontra összehívandó közgyűlés napirendjére kell tűzni az elnökség mérleggel kapcsolatos döntését.

Az elnökség mérlegről meghozott határozatairól a honlapon www.gyárvárosiak.hu adunk tájékoztatást.

A tárgyalt napirendeket a jegyzőkönyv melléklet tartalmazza, melyeket a dokumentumtárban tekinthet meg.

Juranics Péterné                                       Horváth Tibor József

jegyzőkönyv vezető                                             elnök

k.m.f.

Kedves Baráti Kör Tagok!

Magyarország kormánya a koronavírus miatt,  rendkívüli jogrendet hirdetett, és veszélyhelyzet elrendeléséről döntött. Ennek következtében a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület  

2020. április 30-ig megrendezésre tervezett valamennyi programját  l e m o n d j a.

A rendkívüli jogrend és vészhelyzet megszüntetése után a tervezett programok új időpontjáról értesíteni fogjuk tagjainkat és az érdeklődőket.

Az elnökség  nevében további sikeres együttműködést, és jó egészséget kívánok.

Üdvözlettel:

Horváth Tibor József
elnök