nea logo

 A weblap a Miniszterelnökség támogatásával újult meg. 

Az Egyesület működését 2018-2019-2020-2021-2022 évben a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

 Köszöntjük a gyárvárosiak honlapján!

 

Egyesületünk, a Gyárvárosiak Baráti Köre 2008 nyarán indította útjára ezt a portált bízva abban, hogy az oldalainkat célzottan, vagy véletlenül böngészők számára hasznos információkkal, hírekkel szolgálhasson városrészünk és civil szervezetünk életéről.

Céljaink között szerepel, hogy Gyárváros - ez a különleges hangulatú és sok szempontból egyedi munkástelep - a közreműködésünkkel az utókor számára is megőrizze építészeti és kultúrális emlékeit, hagyományait. E cél érdekébenfolyamatosan bővülő tartalmú honlapunkon hírt adunk minden olyan eseményről, programról, amely az itt élőknek és az ide látogatóknak egyaránt érdekes lehet.

Kérjük térjen vissza hozzánk máskor is!


Tisztelt Támogatónk! Tisztelt leendő Támogatónk, Tagunk!

A Pro Urbe Győr díjas Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület megalakulása óta segíti tevékenységével a városrész történelmi hagyományainak ápolását, rendezvényeivel pedig a családisa légkör megteremtését.

Fennálásunk 17 éve alatti legfontosabb tevékenységi területei, eredményei:

 • Emlékhely állítása a városrész és az Ipar-csatorna építőinek a Magvassy Sportcsarnok parkjában
 • Gyárváros Győrben című városrész történeti könyv kiadása
 • Kultúrális rendezvények szervezése és támogatása (Gyárvárosi Nyárköszöntő, Gyárvárosi Családi Délután, Dunán innen - Dunán túl Határmenti Szakmai Konferencia és Fesztivál)
 • Évente nemzetközi kórus fesztivál
 • Városrész Szolghálatáért díjjal kitüntetett dalkör lakókörzeti és városi sikeres, színvonalas fellépései
 • Közösségi összefogással a Mátyás tér rekonstrukciójának és a Mátyás szobor állításának elősegítése
 • Több mint 10 éves kapcsolat a Csemadok Bős Alapszervezettel
 • Honlap fenntartása, amely aktuáli helyi információkkal segíti a városrész után érdeklődőket és tájékoztatást nyújt közhasznú tevékenységünkről.

Kérjük Önt, Rokonait, Barátait, Ismerősiet, hogy egyesületünk javára rendelkezzenek jövedelemadójuk 1%-áról.

A kedvezményezett adószáma:

18982992-1-08

Bízunk támogatásában és abban, hogy Tagként körünkben üdvözölhetjük!

A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület nevében, tisztelettel:

 

Horváth Tibor

elnök


 

15 éves jubileumi ünnepség köszöntője

Tisztelt Hölgyek, Urak, Barátaim!

Köszöntöm Önöket, a Gyárvárosiak Baráti Köre Elnöksége, Tagjai és a Magam nevében.

Külön köszöntöm Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő Urat, rendezvényünk fővédnökét, Pollreisz Balázs önkormányzati képviselő Urat, a megjelent támogatóinkat és kedves közönségünket.

A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület olyan céllal jött létre, hogy

 • Gyárváros épített és természeti szépségeit megóvja
 • a városrész történelmét feltárja, feldolgozza és közzétegye
 • a polgárok között segítség és erősítsék a közösségtudatot, hangsúlyozva annak összetartó erejét

A Baráti Kör megalakulása óta segíti tevékenységével a városrész történelmi hagyományainak ápolását, rendezvényeivel pedig a családias légkör megteremtését. Így az elmúlt években több, élményt nyújtó, rangos rendezvényt tartottunk.

Több éves tevékenységünkből néhány:

2006-ban emlékhelyet avattunk a városrész építőinek.

2007-ben a „Gyárváros Győrben” c. könyvben örökítettük meg a területi védettség alatt álló, nemzetközileg is építésztörténeti jelentőségű munkástelep történetét.

2008-ban önkormányzati támogatás eredményeként, a közösségek összefogásával kerülhetett a területi védettség alatt álló városrész közterére Mátyás szobra.

2019. március 15.-én maradandó értékteremtő munkánk elismeréseként a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Egyesületünknek a civil szervezetek közül elsőként a „Pro Urbe Győr” díjat adományozta.

Tudjuk, hogy a rangos elismerés nem kis kötelezettséget jelent, mindezek is motiváltak bennünket, hogy az elmúlt  tizenöt évben rendezvényeink tartalmasak és érdeklődésre figyelemfelhívók legyenek.

Rendezvényeink a történelmi hagyományok megőrzését szolgálják.

Azon túl pedig segítik a családias légkör megteremtését.

Külön szeretném kiemelni a Gyárvárosi Dalos Kört, Nagy Károly és Felesége vezetésével rendeznek dalos esteket közösségi házunkban, melyet nagy érdeklődés kísér.

A 15 év alatt közel 300 előadást tartottak, munkájuk elismeréseként a Gyárváros Szolgálatáért” Díj kitüntetettjei. Köszönet színvonalas fellépéseikért, mellyel tovább öregbítik városrészünk és a Baráti Kör hírnevét.

A Gyárvárosi Galéria kapcsán segítjük a városrészben működő és alkotó művészeket, bemutató kiállítások, találkozások szervezésével.

Az évek során tovább építettük kapcsolatrendszerünket, hangsúly fordítottunk a regionális és határon átnyúló magyar-magyar partneri együttműködésünkre. Így teljesedett ki gyümölcsöző kapcsolatunk a Csallóköz több civil szervezetével, élükön a Bősi Csemadok és a szlovákiai magyar nótakedvelők klubjával.

Folytatjuk közösségi munkánkat a Budapesti Wekerle Társas Körrel és a Budapesten élő győriek egyesületével.

Programjaink népszerűsítését szolgálja honlapunk, melynek folyamatos korszerűsítésére és frissítésére törekszünk.

Köszönettel kell szólni támogatóinkról Alcufer Kft., Pannonvíz Zrt., PER-KOR Kereskedőház, VILL-KOR Hungária Kft., GYŐR-SZOL Zrt., Horváth-Kert Étterem, Mátyás téri virágbolt, kiemelve a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát, aki pályázatok útján segíti rendezvényeinket.

Ezúton szeretném megköszönni Kalmár Ákos és Pollreisz Balázs önkormányzati képviselők önkormányzati munkánkhoz nyújtott segítségét.

Kegyelettel emlékezünk az elhunyt Jordán Lászlóra, Gyárváros szülöttére, Győr város „Pro Urbe” díjasára, a Budapesten működő Győriek Baráti Köre Egyesület alapító elnökére.

Őrizzük emlékét Ferenczy Lajosnak, egyesületünk alapító tagjának, titkárának, aki négy cikluson keresztül városrészünk polgárainak bizalmából önkormányzati képviselő volt, és Győr városa a munkáját „Pro Urbe” Győr Díj adományozásával ismerte el.

Emlékezünk továbbá Lély Zsigmondnéra, a Gyárváros Borostyán Klub nyugdíjas vezetőjére, aki a gyárvárosi családias közösség kialakításában felejthetetlen érdemeket szerzett.

Baráti körünk működése bizonyíték Mindenki számára, hogy a közösség összefogás ereje mit jelent. A jövő tekintetében fontos célunk környezetünk védelme, ezért városrészünk lakókörnyezetének még szebbé és rendezettebbé tételének előmozdítására „ Gyárváros Legszebb Családi háza – Társasháza” megalapítását határozta el. Így minden év októberében e megtisztelő cím átadására is sor kerül.

Kedves Barátaim!

Tudjuk, hogy a fejlődés fontos eleme a megújulási képességünk, őrizzük meg és építsük tovább azt a lakóközösséget, melyet egyesületünk a Gyárvárosban élők érdekében teremtett.

Magam és a Vezetőség nevében megköszönöm tagjaink anyagi- és erkölcsi segítségét, és mindazokét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egyesületünket megismerjék a lakóterület polgárai.

Köszönet minden Gyárvárosinak, a Baráti Kör tagjainak, akik segítik munkánkat. Rendezvényünkhöz további jó szórakozást kívánunk!

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Győr, 2019. október 19.

Horváth Tibor József
elnök